Ceník 2017

Výpočet střechy zdarma

Pro přesné stanovení nákladů na rekonstrukci nebo novostavbu je potřeba pamatovat na všechny součásti stavby, v našem případě střechy.

Naši odborníci Vám spočítají potřebu keramických i nekeramických prvků střechy, vše v uceleném systému se zárukou kvality.

Pro zadání dat si prosím připravte projektovou dokumentaci k Vašemu domu ve formátu PDF, DWG nebo JPG.

 


Zadavatel
        

(je-li vlastník odlišný od zadavatele, uveďte email zadavatele, jinak email vlastníka)

Vlastník nemovitosti

Nabídku zaslat na adresu
Další doplňky
Okrajové tašky
     
Protisněhové zábrany
  

Pokud máte zájem o variantní výpočet pro více druhů střešní krytiny - uveďte specifikaci poptávaných názvů dalších typů krytiny od Poznámky.

Připojit soubor

Doporučujeme vkládaný projekt zkomprimovat do archivu ZIP, či RAR.
Tyto podklady zašlete pomocí formuláře - viz výše nebo poštou, e-mailem, či faxem na níže uvedené kontakty
Technické oddělení: Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: 581 673 345, 581 673 351, fax: 581 673 343
e-mail: volkova@tondach.cz

Nutné podklady pro výpočet střešní krytiny:
1. Kompletně okótovaný půdorys střechy (popř. krovu) se všemi sklony střešních ploch (v měřítku 1:50 nebo 1:100) a skladbou střechy.
2. Označení všech dalších konstrukcí, které se střechou přímo souvisí (střešní nástavby, střešní okna, prostupy, atd.)
3. Další výkresy, které nám v případě potřeby pomohou (např. řezy, pohledy, atd.)
4. Vyplněný tento formulář

 

Pokud nemáte ještě přesnou projektovou dokumentaci můžete také použít pro úvodní orietanční výpočet Výpočtový program na střešní krytinu TONDACH, pomocí kterého lze snadno a jednoduše získat také údaje o spotřebě krytiny.

Délka zpracování jednotlivých výpočtů je 3 -5 pracovních dní, v závislosti na kompletnosti dokumentace a počtu žádostí.