Ceník 2017

Výpočet spotřeby cihel

Pro výpočet spotřeby cihel od vás budeme potřebovat zaslat projektovou dokumentaci – půdorys jednotlivých podlaží, řezy celou stavbou včetně legendy. Všechny tyto údaje musí být okótovány.

Vlastník nemovitosti

Není-li č.p. přiděleno, vyplňte katastrální území a parcelní číslo

Nabídku zaslat na adresu
Připojit soubor

Doporučujeme vkládaný projekt zkomprimovat do archivu ZIP, či RAR.

Pro výpočet spotřeby cihel Keratherm na Vaši stavbu potřebujeme:
1. čitelně okótovanou projektovou dokumentaci
2. půdorysy všech podlaží
3. výkresy řezů objektem
4. pohledy
5. technickou zprávu