Ceník 2017

Registrace záruky

Žádost o potvrzení záruky All inclusive


Vlastník nemovitosti
Adresa nemovitosti (místa položení střešní krytiny)
Korespondenční adresa (je-li rozdílná od adresy nemovitosti)

Použitá krytina (model)* a barva krytiny
Pro případné reklamační řízení si nezapomeňte přiložit k registraci tyto doklady ( náležitosti k uplatnění reklamace ):
- kopie faktury nebo dodacího listu vystavený prodávajícím